Στοιχεία Επικοινωνίας +30 2245360000 / 2245022228 / 2245029010 | grammateia@karpathos-hospital.gov.gr
ΟΔΗΓΟΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / BIRTH GUIDES

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Στόχος του οδηγού αποτελεί η πλήρης και έγκυρη ενημέρωση των γονέων ως προς τη διαδικασία της ψηφιακής δήλωσης γέννησης και τα οφέλη της.

BRIEF GUIDE

DIGITAL BIRTH REGISTRATION

The aim of this guide is to fully and validly inform the parents about the process of digital birth registration and its benefits.