Στοιχεία Επικοινωνίας +30 2245360000 / 2245022228 / 2245029010 | grammateia@karpathos-hospital.gov.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, ειδικά αυτοί που κατευθύνονται στα έργα υποδομής είναι πολύ περιορισμένοι σε σχέση με τις μεγάλες ανάγκες μιας κατ’ εξοχήν νησιωτικής Περιφέρειας. Το γεγονός αυτό κάνει ακόμα επιτακτικότερη την αυστηρή επιλογή και χρηματοδότηση των πιο σημαντικών και αναπτυξιακών έργων. Ένα από αυτά είναι και το νέο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 6,1 εκ. ευρώ και φορέα υλοποίησης τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.Ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αναμένεται να παραδοθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2017.Η ανέγερση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου ήταν ζητούμενο πολλών ετών. Αρχικά, είχε ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του προηγούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς όμως δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (η σύμβαση υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2014), τον Δεκέμβριο του 2015 μεταφέρθηκε στο νέο Πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωσή του. Αυτήν την περίοδο το έργο υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς και εκτιμάται ότι θα παραδοθεί για χρήση εντός του 2017.Αναμενόμενα ΟφέληΜε τις υπάρχουσες δομές, συχνά οι κάτοικοι της Καρπάθου ήταν αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στη Ρόδο ή στην Αθήνα, ακόμα και για περιπτώσεις βραχείας νοσηλείας ή πρωτοβάθμιας φροντίδας. Έτσι λοιπόν η λειτουργία μιας σύγχρονης και εξοπλισμένης μονάδας θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού και των επισκεπτών του, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της νοσοκομειακής υποδομής, τη βελτίωση των παρεχόμενων συνθηκών υγείας, την ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στην άμβλυνση της ανισότητας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και του αισθήματος της απομόνωσης στο ακριτικό νησί. Επίσης, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, ενώ δίνεται η ευκαιρία για την εφαρμογή ενός σύγχρονου διοικητικού, οργανωτικού και λειτουργικού προτύπου.Πολλαπλή ΑξίαΑυτό που προσδίδει ιδιαίτερη αξία στο έργο είναι ότι ο σχεδιασμός του έχει γίνει με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νησιού, γεγονός που κάνει τον κ. Μίτσελλ να μιλά ένθερμα για τη σημασία του, αναλύοντας σε βάθος τις προοπτικές του: «Θα είναι πλήρως εξοπλισμένο και αναμένεται να στεγάσει πολλές ιατρικές ειδικότητες οι οποίες δεν προβλεπόντουσαν στο οργανόγραμμα του σημερινού Κέντρου Υγείας Καρπάθου. Αίτημά μας, το οποίο εξετάζεται θετικά από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, είναι να υπάρξει μονάδα αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς Καρπάθιους, οι οποίοι είτε έχουν εκπατριστεί οικογενειακώς, είτε οι μετανάστες της δεν μπορούν να επισκεφθούν την γενέτειρα πατρίδα τους για την οποία έχουν προσφέρει τα μέγιστα. Προσέτι, η Κάρπαθος θα καταστεί πόλος έλξης πασχόντων τουριστών που σημαίνει περισσότερα έσοδα τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μας όσο και στις τουριστικές υποδομές της Καρπάθου. Επίσης, ο πληθυσμός θα δέχεται δευτεροβάθμια περίθαλψη που την έχει ανάγκη, τόσο ο γερασμένος όσο και οι υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες του νησιού, οι οποίες μετακομίζοντας σε μεγάλες πόλεις οδηγούν σε μαρασμό το νησί μας.Θα αποτελέσει παράγοντα προσέλευσης εργατικού και επιστημονικού δυναμικού για πολλά επαγγέλματα, ενώ με τις αυξημένες θέσεις εργασίας του ίδιου του Νοσοκομείου, δεν θα υπάρχει το άγχος της αντιμετώπισης αναφυομένων προβλημάτων υγείας από ένα Κέντρο Υγείας, τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν το προσδόκιμο της ζωής ​Την ανωτέρω προσέλευση θα ενισχύσει η αύξηση του πραγματικού ετήσιου εισοδήματος των κατοίκων αφού θα περιοριστούν οι μετακινήσεις των ασθενών εκτός της Καρπάθου με το ακριβότερο αεροπορικό εισιτήριο. Η μείωση των παραπομπών και των επειγουσών και μη διακομιδών σε νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων θα εξοικονομήσει πόρους για τη χρηματοδότησή του η οποία θα είναι υποπολλαπλάσια των δαπανών για αυτές. Έτσι, η αυξημένη αυτονομία του Νοσοκομείου θα συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωσή του και στην εκμηδένιση των συχνών προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από την εξάρτησή μας από το Κέντρο. Επίσης θα καταστήσει τους κατοίκους του νησιού φύλακές του και θα το αγκαλιάσουν σαν δική τους περιουσία».Την ανωτέρω προσέλευση θα ενισχύσει η αύξηση του πραγματικού ετήσιου εισοδήματος των κατοίκων αφού θα περιοριστούν οι μετακινήσεις των ασθενών εκτός της Καρπάθου με το ακριβότερο αεροπορικό εισιτήριο. Η μείωση των παραπομπών και των επειγουσών και μη διακομιδών σε νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων θα εξοικονομήσει πόρους για τη χρηματοδότησή του η οποία θα είναι υποπολλαπλάσια των δαπανών για αυτές. Έτσι, η αυξημένη αυτονομία του Νοσοκομείου θα συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωσή του και στην εκμηδένιση των συχνών προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από την εξάρτησή μας από το Κέντρο. Επίσης θα καταστήσει τους κατοίκους του νησιού φύλακές του και θα το αγκαλιάσουν σαν δική τους περιουσία».

Αύγουστος του 2020… Το Νοσοκομείο Λειτουργεί